Lekarze

Prof. dr hab. n. med.
Joanna Szymkiewicz-Dangel
Kierownik naukowy Poradni

Specjalista pediatra i kardiolog, kierownik Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP. Jedna z pionierek kardiologii prenatalnej w Polsce. Autorka współautorka wielu polskich i zagranicznych publikacji, nauczycielka akademicka.
Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w kilku czołowych ośrodkach zagranicznych, m.in. Guy`s Hospital (obecnie Evelina Children’s Hospital) w Londynie, Royal Liverpool Children’s Hospital oraz Harvard Medical School w Bostonie. Od wielu lat głównym kierunkiem jej pracy zawodowej jest kardiologia prenatalna.
Od powstania Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci jest tam wolontariuszką w zakresie konsultacji kardiologicznych. Dzięki tej współpracy zorganizowana została perinatalna opieka paliatywna dla rodzin oczekujących na poród nieuleczalnie chorego dziecka. W 2011 roku zorganizowała zespół, który rozpoczął program interwencji kardiologicznych u płodów. 
W 2005 roku otrzymała nagrodę Parasol Szczęścia "Za nadzieję dawaną rodzicom nienarodzonych dzieci oraz za mądrość i upór w pokonywaniu trudów leczenia najmniejszych z ludzkich serc", którą uznaje za najcenniejsze trofeum życia zawodowego.

Agnieszka Grzyb

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pediatrii, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Asystentka w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP, gdzie wykonuje prenatalne badania echokardiograficzne oraz prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. zaburzeń hemodynamicznych u płodów z wadami serca.
Interesuje się w szczególności embriologią i morfologią wad wrodzonych serca, echokardiografią oraz intensywną terapią kardiologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny oraz wykłady podczas kursów specjalizacyjnych i doskonalących.
Członkini Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych (AEPC). Posiada certyfikaty:
- Podstawowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
- Echokardiografii w Wadach Wrodzonych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Dr n. med.
Katarzyna Jalinik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Asystentka w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła studia doktoranckie dotyczące chemioterapii w leczeniu raka jajnika. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu ginekologii onkologicznej oraz zastosowania ultrasonografii w położnictwie i ginekologii w Polsce, Anglii, Niemczech i Włoszech, w tym szkolenia w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2004 roku. Wykonuje położnicze i ginekologiczne badania USG, włącznie z badaniami dopplerowskimi.

 

Adam Koleśnik

Absolwent  I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii oraz Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Instytucie "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka".
Podczas studiów szczególnie interesował się embriologią i morfologią wad wrodzonych serca i szkolił się w tym zakresie w renomowanych zagranicznych ośrodkach. Przez wiele lat był asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi aktywnie działające studenckie koło naukowe. Obecnie jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP.
Posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych płodu. Jest członkiem zespołu prenatalnej kardiologii interwencyjnej, przewodniczącym Sekcji Morfologii Układu Sercowo-Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych (AEPC), wykładowcą na wielu międzynarodowych konferencjach.

Dr n. med.
Monika Kowalczyk-Domagała

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medyczne w Warszawie. Specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy. Kierownik Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia i adiunkt w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".
W 1995 r. ukończyła International Heart School w Bergamo (Włochy). Uczestniczyła w szkoleniu w dziedzinie kardiologii dziecięcej w St. Thomas and Guy’s Hospital w Londynie oraz w 3rd i 5th European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease.
Współtwórca zasad akredytacji w zakresie echokardiografii pediatrycznej Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Posiada akredytacje indywidualną w zakresie echokardiografii pediatrycznej PTK i jest ekspertem nadzorującym szkolenie lekarzy ubiegających się o przyznanie akredytacji pediatrycznej.
Pionierka we wprowadzaniu nowoczesnych technik obrazowania echokardiograficznego w populacji pediatrycznej. Posiada duże doświadczanie w diagnostyce echokardiograficznej wad wrodzonych i nabytych układu krążenia. Jej szczególne zainteresowania medyczne to choroba Kawasakiego (autorka wielu publikacji w prasie medycznej, konsultuje najtrudniejsze przypadki tej choroby z całej Polski).
Wykładowca na konferencjach i kongresach oraz kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Członek Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK, Sekcji Echokardiografii PTK oraz Polskiego Towarzystwa

 

Dr hab. n. med. Ewa Kowalik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem), specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. W 2008 roku uzyskała stopień doktora, a w 2018 stopień doktora habilitowanego nauk  medycznych. Pracuje jako adiunkt w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca oraz Pracowni Echokardiografii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Jest wykładowcą na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członkiem Sekcji Echokardiografii, sekcji Krążenia Płucnego, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczególne zainteresowania medyczne to echokardiografia (posiada certyfikat Adult Transthoracic Echocardiography European Society of Cardiology) oraz problemy dorosłych z wrodzonymi wadami serca, w szczególności chorych z systemową prawą komorą i pacjentek w ciąży  – jest autorką wielu doniesień konferencyjnych i publikacji w światowej prasie fachowej. 

Dr n. med.
Joanna Kuran-Ohde

Specjalista położnictwa i ginekologii, starszy asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echa serca płodu oraz badania położnicze, w tym I trymestru z oceną ryzyka genetycznego, i badania dopplerowskie.
W 2007 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. W roku 2018 uzyskała specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii oraz obroniła doktorat dotyczący powikłań ciąży bliźniaczej.
Jest wykładowcą na konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach, autorką publikacji naukowych dotyczących kardiologii prenatalnej i ciąży wielopłodowej oraz książki dla rodziców pt. "Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie". Odbyła liczne szkolenia w zakresie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu, w tym staż w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie.
Posiadane certyfikaty:
* przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
* Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii,
* międzynarodowe certyfikaty diagnostyki ultrasonograficznej.

Prof. dr hab. n. med.
Bohdan Maruszewski

Od 1997 r. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Wybitny, znany na całym świecie kardiochirurg dziecięcy i współtwórca "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W roku 1979 ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 1979 roku pracuje i specjalizuje się w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą Chirurgii Dziecięcej I stopnia. 
W latach 1985-1986 dr pracował w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Liverpoolu (Wielka Brytania), szkoląc się w zakresie chirurgii wrodzonych wad serca pod kierunkiem Profesora Davida Hamiltona.
W kolejnych latach szkolił się w najsłynniejszych ośrodkach kardiochirurgii Wielkiej Brytanii - Great Ormond Street Hospital i National Heart Hospital oraz Harefield Hospital w Londynie. W roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 1989 dr n. med. B. Maruszewski uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu kardiochirurgii i objął funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
W roku 1989 doktor spędził trzy miesiące w Szpitalu Królewskim w Edynburgu (Wielka Brytania), gdzie wraz z profesorem Davidem Hamiltonem prowadził doświadczalne badania na zwierzętach dotyczące transplantacji serca. W 1997 roku uzyskał tytuł dr habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej wyników leczenia skrajnych postaci tetralogii Fallota.
W roku 2004 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w zakresie kardiochirurgii od Prezydent RP. 

Dr n. med.
Maria Miszczak-Knecht

Pediatra i kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W kardiologii fascynuje ją diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała nie tylko w IP CZD, ale również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Medical Univesity of Alberta w Kanadzie. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu diagnostyki i leczenia organizowane przez EHRA (European Heart Rhythm Association), Biosense, Medtronic, Boston czy Abbot. Była członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce wprowadził leczenie zaburzeń rytmu u dzieci ablacją. Aktualnie wykonuje zabiegi ablacji u dzieci w IP CZD. Aktywny członek wielu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Kardiologii Dziecięcej, Sportowej, Rytmu Serca oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych. W ramach aktywności towarzystw prowadzi szkolenia dla przyszłych kardiologów dziecięcych, uczestniczy w opracowaniu wydawanych przez nie wytycznych i zaleceń. Współautorka podręczników z zakresu EKG i zaburzeń rytmu oraz publikacji medycznych.

Michał Nieciecki

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stypendysta Prezesa Rady Ministrów. W 2019 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z medycyny nuklearnej. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań USG zdobywał w Zakładzie Diagnostyki Ultrasonograficznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego oraz innych czołowych pracowniach USG w naszym kraju. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wykładowca akademicki na kierunku lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów specjalizacyjnych dla lekarzy. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej w czasopismach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w badaniach osób dorosłych, w tym zwłaszcza jamy brzusznej (w tym układu moczowego, prostaty) i tarczycy.

Monika Pasieczna

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w II Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM przy ulicy Karowej. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących kardiologii prenatalnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zaburzeń w układzie krążenia płodów w patologiach położniczych. Uczestniczka licznych kursów z zakresu ultrasonografii położniczej oraz echokardiografii płodowej. W poradni wykonuje badania położnicze, w tym badanie I trymestru ciąży z oceną ryzyka wad genetycznych oraz badania dopplerowskie. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation diagnostyki ultrasonograficznej w I trymestrze ciąży.

Paweł Świetlicki

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując ponad 20 lat w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Obecnie współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie.
Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu. Posiadane certyfikaty:
* Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
* Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej,
* FMF (Fetal Medicine Foundation -  Fundacja Medycyny Płodowej) w Londynie (dający uprawnienia do przeprowadzania przesiewowych badań ultrasonograficznych między 11-13tygodniem ciąży pod kątem aberracji chromosomowych z oceną przezierności karku, kości nosowej, niedomykalności zastawki trójdzielnej, przewodu żylnego, przepływy w tętnicach macicznych),
* Podstawowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Przemysław Trzciński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Ma 25-letnie doświadczenie zdobywane w pracy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Zduńskiej Woli, w tym jako zastępca ordynatora.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę, w której zajmuje się zarówno prowadzeniem ciąży, jak i ultrasonografią płodową, a także leczeniem pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi.
Ultrasonografią zajmuje się od 1996 roku, a kardiologią prenatalną od ponad 10 lat.
Posiadane certyfikaty:
* Fetal Medicine Foundation (Fundacja Medycyny Płodowej) w Londynie,
* Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Dr n. med.
Emilia Urbankowska

Absolwentka wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Obecnie: w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Wcześniej: lekarz stażysta w Szpitalu Grochowskim w Warszawie; lekarz w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. 
10 marca 2020 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem "Wartość diagnostyczna przezklatkowego badania ultrasonograficznego w zapaleniach płuc oraz śródmiąższowych chorobach płuc u dzieci". 

Dr n. med.
Paweł Własienko

Specjalista genetyki klinicznej, asystent w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP w Warszawie. W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echa serca płodu oraz udziela konsultacji genetycznych.
W 2005 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. W roku 2012 obronił z wyróżnieniem doktorat z kardiologii płodowej dotyczący klinicznego znaczenia badań echokardiograficznych płodu w I trymestrze ciąży. W roku 2017 uzyskał specjalizację z zakresu genetyki klinicznej.
Jest wykładowcą na konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach specjalizacyjnych dla genetyków klinicznych, ginekologów i położników, kardiologów dziecięcych, neonatologów, pediatrów oraz perinatologów. Posiada certyfikat przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
W latach 2013-2016 brał udział w pracach Fetal Cardiology Working Group, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej (AEPC, Junior Member). W roku 2015 zdobył w I edycji europejsko-japońskie stypendium wyjazdowe (AEPC-JSPCCS) pogłębiając wiedzę z kardiologii dziecięcej i płodowej w National Centre for Child Health and Development w Tokio w Japonii.

Kontakt:
Agatowa 10 03-680 Warszawa
Tel. :22 679 32 00; 504 144 140
Fax: 22 678 99 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© Fundacja WHD
Wszystkie materiały publikowane na stronie Poradni USG Agatowa objęte są prawem autorskim. Ich kopiowanie lub używanie w publikacjach jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Fundacji WHD.