Lekarze

Prof. dr hab. n. med.
Joanna Szymkiewicz-Dangel
Kierownik naukowy Poradni

Specjalista pediatra i kardiolog, kierownik Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP. Jedna z pionierek kardiologii prenatalnej w Polsce. Autorka współautorka wielu polskich i zagranicznych publikacji, nauczycielka akademicka.
Wykształcenie w zakresie pediatrii i kardiologii dziecięcej zdobyła w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w kilku czołowych ośrodkach zagranicznych, m.in. Guy`s Hospital (obecnie Evelina Children’s Hospital) w Londynie, Royal Liverpool Children’s Hospital oraz Harvard Medical School w Bostonie. Od wielu lat głównym kierunkiem jej pracy zawodowej jest kardiologia prenatalna.
Od powstania Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci jest tam wolontariuszką w zakresie konsultacji kardiologicznych. Dzięki tej współpracy zorganizowana została perinatalna opieka paliatywna dla rodzin oczekujących na poród nieuleczalnie chorego dziecka. W 2011 roku zorganizowała zespół, który rozpoczął program interwencji kardiologicznych u płodów. 
W 2005 roku otrzymała nagrodę Parasol Szczęścia "Za nadzieję dawaną rodzicom nienarodzonych dzieci oraz za mądrość i upór w pokonywaniu trudów leczenia najmniejszych z ludzkich serc", którą uznaje za najcenniejsze trofeum życia zawodowego.

Agnieszka Grzyb

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista pediatrii, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Asystentka w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP, gdzie wykonuje prenatalne badania echokardiograficzne oraz prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. zaburzeń hemodynamicznych u płodów z wadami serca.
Interesuje się w szczególności embriologią i morfologią wad wrodzonych serca, echokardiografią oraz intensywną terapią kardiologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny oraz wykłady podczas kursów specjalizacyjnych i doskonalących.
Członkini Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych (AEPC). Posiada certyfikaty:
- Podstawowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
- Echokardiografii w Wadach Wrodzonych Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Dr n. med.
Katarzyna Jalinik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Asystentka w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła studia doktoranckie dotyczące chemioterapii w leczeniu raka jajnika. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu ginekologii onkologicznej oraz zastosowania ultrasonografii w położnictwie i ginekologii w Polsce, Anglii, Niemczech i Włoszech, w tym szkolenia w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego od 2004 roku. Wykonuje położnicze i ginekologiczne badania USG, włącznie z badaniami dopplerowskimi.

 

Adam Koleśnik

Absolwent  I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w Klinice Kardiologii oraz Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Instytucie "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka".
Podczas studiów szczególnie interesował się embriologią i morfologią wad wrodzonych serca i szkolił się w tym zakresie w renomowanych zagranicznych ośrodkach. Przez wiele lat był asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi aktywnie działające studenckie koło naukowe. Obecnie jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP.
Posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych płodu. Jest członkiem zespołu prenatalnej kardiologii interwencyjnej, przewodniczącym Sekcji Morfologii Układu Sercowo-Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych (AEPC), wykładowcą na wielu międzynarodowych konferencjach.

Dr n. med.
Monika Kowalczyk-Domagała

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medyczne w Warszawie. Specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy. Kierownik Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia i adiunkt w Klinice Kardiologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".
W 1995 r. ukończyła International Heart School w Bergamo (Włochy). Uczestniczyła w szkoleniu w dziedzinie kardiologii dziecięcej w St. Thomas and Guy’s Hospital w Londynie oraz w 3rd i 5th European Echocardiography Course on Congenital Heart Disease.
Współtwórca zasad akredytacji w zakresie echokardiografii pediatrycznej Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Posiada akredytacje indywidualną w zakresie echokardiografii pediatrycznej PTK i jest ekspertem nadzorującym szkolenie lekarzy ubiegających się o przyznanie akredytacji pediatrycznej.
Pionierka we wprowadzaniu nowoczesnych technik obrazowania echokardiograficznego w populacji pediatrycznej. Posiada duże doświadczanie w diagnostyce echokardiograficznej wad wrodzonych i nabytych układu krążenia. Jej szczególne zainteresowania medyczne to choroba Kawasakiego (autorka wielu publikacji w prasie medycznej, konsultuje najtrudniejsze przypadki tej choroby z całej Polski).
Wykładowca na konferencjach i kongresach oraz kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Członek Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK, Sekcji Echokardiografii PTK oraz Polskiego Towarzystwa

 

Dr hab. n. med. Ewa Kowalik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem), specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. W 2008 roku uzyskała stopień doktora, a w 2018 stopień doktora habilitowanego nauk  medycznych. Pracuje jako adiunkt w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca oraz Pracowni Echokardiografii Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Jest wykładowcą na kursach specjalizacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członkiem Sekcji Echokardiografii, sekcji Krążenia Płucnego, Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych oraz Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczególne zainteresowania medyczne to echokardiografia (posiada certyfikat Adult Transthoracic Echocardiography European Society of Cardiology) oraz problemy dorosłych z wrodzonymi wadami serca, w szczególności chorych z systemową prawą komorą i pacjentek w ciąży  – jest autorką wielu doniesień konferencyjnych i publikacji w światowej prasie fachowej. 

Dr n. med.
Joanna Kuran-Ohde

Specjalista położnictwa i ginekologii, starszy asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echa serca płodu oraz badania położnicze, w tym I trymestru z oceną ryzyka genetycznego, i badania dopplerowskie.
W 2007 r. ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. W roku 2018 uzyskała specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii oraz obroniła doktorat dotyczący powikłań ciąży bliźniaczej.
Jest wykładowcą na konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach, autorką publikacji naukowych dotyczących kardiologii prenatalnej i ciąży wielopłodowej oraz książki dla rodziców pt. "Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży i po porodzie". Odbyła liczne szkolenia w zakresie ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu, w tym staż w Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King`s College Hospital w Londynie.
Posiadane certyfikaty:
* przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
* Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie ultrasonografii w położnictwie, diagnostyce prenatalnej i ginekologii,
* międzynarodowe certyfikaty diagnostyki ultrasonograficznej.

Prof. dr hab. n. med.
Bohdan Maruszewski

Od 1997 r. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Wybitny, znany na całym świecie kardiochirurg dziecięcy i współtwórca "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W roku 1979 ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 1979 roku pracuje i specjalizuje się w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą Chirurgii Dziecięcej I stopnia. 
W latach 1985-1986 dr pracował w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Liverpoolu (Wielka Brytania), szkoląc się w zakresie chirurgii wrodzonych wad serca pod kierunkiem Profesora Davida Hamiltona.
W kolejnych latach szkolił się w najsłynniejszych ośrodkach kardiochirurgii Wielkiej Brytanii - Great Ormond Street Hospital i National Heart Hospital oraz Harefield Hospital w Londynie. W roku 1987 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 1989 dr n. med. B. Maruszewski uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu kardiochirurgii i objął funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
W roku 1989 doktor spędził trzy miesiące w Szpitalu Królewskim w Edynburgu (Wielka Brytania), gdzie wraz z profesorem Davidem Hamiltonem prowadził doświadczalne badania na zwierzętach dotyczące transplantacji serca. W 1997 roku uzyskał tytuł dr habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej wyników leczenia skrajnych postaci tetralogii Fallota.
W roku 2004 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w zakresie kardiochirurgii od Prezydent RP. 

Dr n. med.
Maria Miszczak-Knecht

Pediatra i kardiolog dziecięcy. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Kardiologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W kardiologii fascynuje ją diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała nie tylko w IP CZD, ale również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Medical Univesity of Alberta w Kanadzie. Ukończyła kursy doskonalące z zakresu diagnostyki i leczenia organizowane przez EHRA (European Heart Rhythm Association), Biosense, Medtronic, Boston czy Abbot. Była członkiem zespołu, który pierwszy w Polsce wprowadził leczenie zaburzeń rytmu u dzieci ablacją. Aktualnie wykonuje zabiegi ablacji u dzieci w IP CZD. Aktywny członek wielu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Kardiologii Dziecięcej, Sportowej, Rytmu Serca oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Dziecięcych. W ramach aktywności towarzystw prowadzi szkolenia dla przyszłych kardiologów dziecięcych, uczestniczy w opracowaniu wydawanych przez nie wytycznych i zaleceń. Współautorka podręczników z zakresu EKG i zaburzeń rytmu oraz publikacji medycznych.

Monika Pasieczna

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii w II Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM przy ulicy Karowej. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących kardiologii prenatalnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zaburzeń w układzie krążenia płodów w patologiach położniczych. Uczestniczka licznych kursów z zakresu ultrasonografii położniczej oraz echokardiografii płodowej. W poradni wykonuje badania położnicze, w tym badanie I trymestru ciąży z oceną ryzyka wad genetycznych oraz badania dopplerowskie. Posiada certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation diagnostyki ultrasonograficznej w I trymestrze ciąży.

Oksana Szewczuk

Specjalista położnictwa i ginekologii, ultrasonografista, w trakcie specjalizacji z perinatologii. Starszy asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Obroniła pracę doktorską dotyczącą diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu nieprawidłowości błony śluzowej jamy macicy. Szczególnie interesuje się ultrasonograficzną diagnostyką prenatalną.Posiada liczne certyfikaty szkoleń, m. in. Certyfikat USG The Fetal Medicine Foundation oraz Certyfikat badań USG płodu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Uzyskała certyfikat umiejętności wykonywania badań USG piersi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.
W poradni wykonuje badania położnicze, USG ginekologiczne, badanie I trymestru ciąży z oceną ryzyka wad genetycznych oraz badania dopplerowskie.Znajomość języków obcych:
- rosyjski, ukraiński, białoruski.

Paweł Świetlicki

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując ponad 20 lat w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Obecnie współpracuje ze Szpitalem Medicover w Warszawie.
Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz echokardiografii płodu. Posiadane certyfikaty:
* Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
* Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii Położniczo-Ginekologicznej,
* FMF (Fetal Medicine Foundation -  Fundacja Medycyny Płodowej) w Londynie (dający uprawnienia do przeprowadzania przesiewowych badań ultrasonograficznych między 11-13tygodniem ciąży pod kątem aberracji chromosomowych z oceną przezierności karku, kości nosowej, niedomykalności zastawki trójdzielnej, przewodu żylnego, przepływy w tętnicach macicznych),
* Podstawowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Dr n. med.
Emilia Urbankowska

Absolwentka wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji UW. Obecnie: w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Wcześniej: lekarz stażysta w Szpitalu Grochowskim w Warszawie; lekarz w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. 
10 marca 2020 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem "Wartość diagnostyczna przezklatkowego badania ultrasonograficznego w zapaleniach płuc oraz śródmiąższowych chorobach płuc u dzieci". 

Dr n. med.
Paweł Własienko

Specjalista genetyki klinicznej, asystent w Zakładzie Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych CMKP w Warszawie. W Poradni USG Agatowa wykonuje badania echa serca płodu oraz udziela konsultacji genetycznych.
W 2005 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. W roku 2012 obronił z wyróżnieniem doktorat z kardiologii płodowej dotyczący klinicznego znaczenia badań echokardiograficznych płodu w I trymestrze ciąży. W roku 2017 uzyskał specjalizację z zakresu genetyki klinicznej.
Jest wykładowcą na konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach specjalizacyjnych dla genetyków klinicznych, ginekologów i położników, kardiologów dziecięcych, neonatologów, pediatrów oraz perinatologów. Posiada certyfikat przesiewowego badania serca płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
W latach 2013-2016 brał udział w pracach Fetal Cardiology Working Group, Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej (AEPC, Junior Member). W roku 2015 zdobył w I edycji europejsko-japońskie stypendium wyjazdowe (AEPC-JSPCCS) pogłębiając wiedzę z kardiologii dziecięcej i płodowej w National Centre for Child Health and Development w Tokio w Japonii.

Kontakt:
Agatowa 10 03-680 Warszawa
Tel. :22 679 32 00; 504 144 140
Fax: 22 678 99 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© Fundacja WHD
Wszystkie materiały publikowane na stronie Poradni USG Agatowa objęte są prawem autorskim. Ich kopiowanie lub używanie w publikacjach jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Fundacji WHD.